Comunicación/Declaración responsable 1ª ocupación.